aantekening

aantekening
{{aantekening}}{{/term}}
[het noteren] notingmaking note
[notitie] note
[noot] notefootnote, annotation
[bijzondere vermelding] endorsement 〈cheque, rijbewijs, diploma〉registration
voorbeelden:
1   aantekening houden van iets keep a note/a record of something
2   aantekeningen maken take notes
3   een uitgave van Erasmus met aantekeningen an annotated edition of Erasmus

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Joan van Hoorn — Portrait von Cornelis de Bruijn. Der zwanzigjährige Kaiser von China, Kangxi …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”